از گذشته‌ها درگذر   تكرار خطاهای گذشته را باكی نيست......... از سودای گناه درگذر .  توسن خيال كمتر ترا به هدف‌هايت راه می‌برد.......... از ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 18 بازدید
آبان 86
1 پست
آبان 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
6 پست
شهریور 83
9 پست
مرداد 83
26 پست